Po remoncie nasza kamienica została dostrzeżona również przez wspaniałego artystę malarza Zbigniewa Murzyna.